Obchody DBI 2023
1 lutego 2023
Redaktor

W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) odbywać się będzie 7 lutego, ale z racji ferii zimowych w obchodach DBI wzięliśmy udział w dniach od 23 do 27 stycznia.

Z tej okazji nauczyciele informatyki korzystając z różnych aplikacji m. in. LearningApps, WordArt, generator kodów QR online, Tricider, Forms Google, Padlet przygotowali szereg zadań mających na celu przypomnienie uczniom istotnych kwestii związanych z bezpieczeństwem w sieci. W klasach IV–VIII zostały przeprowadzone zajęcia, podczas których mówiono o zaletach korzystania z Internetu, a także o zagrożeniach: cyberprzemocy, uzależnieniach, łamaniu prawa, kradzieżach danych osobowych, włamaniach komputerowych, zagrożeniach technicznych (wirusach), wyłudzeniach poufnych informacji.

Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach. Nasi uczniowie pokazali, że wiedzą, jak bezpiecznie korzystać z Internetu. Mamy nadzieję, że będą tych zasad przestrzegać na co dzień.

Tekst i foto: B. Patoka, E. Wojtkowiak