Podsumowanie projektu „Mam bzika na punkcie języka”
2 czerwca 2023
Redaktor

Uczniowie naszej szkoły od lutego do maja realizowali zadania w ramach projektu edukacyjnego „Mam bzika na punkcie języka”. Dzięki niemu uczniowie m.in. zgłębili walory języka ojczystego, rozwinęli i udoskonalili swoje umiejętności językowe, utrwalili zasady ortograficzne, a także rozwinęli swoją kreatywność. 

Cele projektu:

 • uwrażliwianie na piękno języka
 • przybliżanie wiadomości na temat języka i umiejętne posługiwanie się nim
 • dostrzeganie znaczenia poprawnego mówienia w komunikowaniu się
 • rozwijanie kompetencji językowych
 • bogacenie słownictwa
 • propagowanie kultury słowa
 • poznawanie gwary wielkopolskiej
 • doskonalenie umiejętności pracy z tekstem mówionym i pisanym
 • podkreślanie wartości edukacji językowej
 • doskonalenie języków obcych
 • integracja środowiska uczniowskiego

W ramach projektu uczniowie:

 • wykonali plakaty „Artykulacja – zabawy słowem”
 • poznali gwarę poznańską i wykonali rysunki wybranych przez siebie przedmiotów
 • wykonali plakat obrazujący ćwiczenia buzi i języka
 • przypomnieli zasady ortograficzne
 • napisali test językowo-literacki
 • utworzyli polskie przysłowia funkcjonujące w życiu codziennym
 • poznali podstawowe zwroty w języku migowym
 • przygotowali ozdobne kartki w ramach wymiany międzyszkolnej
 • poznali związki frazeologiczne ze słowem „język”
 • czytali łamańce językowe
 • wzięli udział w V Ogólnopolskim Przeglądzie Bajki Logopedycznej

Realizacja projektu przyniosła nam wielką satysfakcję i zadowolenie.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli w nim udział!!! 😊

Realizacja: Magdalena Dubisz, Monika Raś