OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-MATEMATYKA
14 kwietnia 2024
Redaktor

W dniu 10 kwietnia 2024 r. został przeprowadzony ogólnopolski konkurs matematyczny „Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus – Matematyka”. Test odbył się pod patronatem największego w Polsce wydawcy kursów językowych oraz wielu serii popularnonaukowych Amermedia Sp. z o.o.

W konkursie wzięło udział 39 uczniów klas III-VIII naszej szkoły.

Udział w konkursie dostarczył uczniom nie tylko rozrywki umysłowej, był sprawdzianem ich umiejętności, a jednocześnie przyczynił się do popularyzacji i pogłębienia wiedzy z zakresu matematyki.

Na wyniki zmagań uczniów musimy poczekać do 7 czerwca 2024 r.

Nauczycielki matematyki