STOP HEJT
16 kwietnia 2024
Redaktor

Na zaproszenie Pana Dyrektora Jacka Zawodnego z Łodzi do Koźmina Wielkopolskiego przyjechał Pan Poseł Marcin Józefaciuk, nauczyciel i dyrektor szkoły, który przeprowadził prelekcję z uczniami kl. VI-VIII o hejcie i zachowaniu się w sieci, w tym: o psychicznym nękaniu, jego skutkach i zasadach zachowania w mediach społecznościowych i cyberprzestrzeni.

Uczniowie byli bardzo aktywni i chętnie dyskutowali o problemie hejtu w internecie. Opowiadali co Ich spotyka. Mieli też możliwość zadawać pytania i dowiedzieć się jak sobie z tym radzić, gdzie szukać pomocy i wsparcia. Na zakończenie Samorząd Uczniowski przekazał Panu Posłowi monografię o szkole i podziękowanie. W dalszej części pobytu w Koźminie Wielkopolskim Pan Poseł Marcin Józefaciuk zwiedził szkołę i spotkał się z Gronem Pedagogicznym, informując o zachodzących zmianach w prawie oświatowym.