III GMINNY KONKURS „MISTRZ LOGICZNEGO MYŚLENIA”
20 maja 2024
Redaktor

17 maja 2024 r. w naszej szkole odbył się III Gminny Konkurs Matematyczny ,,Mistrz Logicznego Myślenia” dla uczniów klas IV-VI. Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień matematycznych, ćwiczenie logicznego myślenia, a także integracja środowisk szkolnych.

Do rywalizacji o tytuł „Mistrza Logicznego Myślenia” stanęło 24 uczniów. Gościliśmy u siebie reprezentantów z pięciu szkół, SP nr 3 z Koźmina Wlkp., SP z Mokronosa, SP ze Starej Obry, SP z Borzęciczek i SP z Borzęcic. Uczestnicy konkursu mieli do rozwiązania test wymagający umiejętności logicznego myślenia, odkrywania reguł i prawidłowości, stosowania poprawnych uogólnień, dokonywania analizy i syntezy.

Wszyscy uczniowie wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami.

„Mistrzami Logicznego Myślenia” zostali:
– w kategorii klas IV – Agata Łapka, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Koźminie Wlkp.,
– w kategorii klas V – Piotr Szymczak, uczeń Szkoły Podstawowej w Borzęcicach,
– w kategorii klas VI – Tobiasz Pieniężny, uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Koźminie Wlkp.

Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani dyplomami i upominkami, a zwycięzcy konkursu nagrodami rzeczowymi wręczonymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., p. Macieja Bratborskiego oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1, p. Jacka Zawodnego.

Słowa podziękowania kierujemy w stronę Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., za objęcie wydarzenia patronatem organizacyjnym oraz ufundowanie atrakcyjnych nagród.

Gratulujemy zwycięzcom konkursu oraz wszystkim uczestnikom, którzy stworzyli niezapomnianą atmosferę rywalizacji i intelektualnych zmagań z królową nauk.

Serdecznie zapraszamy do rywalizacji za rok.

Organizatorzy,
B. Patoka, E. Wojtkowiak, A. Wybierała