PROJEKT MATEMATYCZNY
8 marca 2016
admin

k Współpraca ponad granicami         l

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami

– współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki.

Tak też było w moim przypadku. Zaprosiłam do współpracy panie: Joannę Sznajder-Stworzyjanek z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku Oruni oraz Joannę Szamara ze Szkoły Podstawowej w Pogrzebieniu k/Raciborza. Wspólnie pracowałyśmy w serwisie RealtimeBoard. Jest to narzędzie pozwalające tworzyć i współtworzyć wirtualne tablice i wykorzystywać je w projektach oraz w pracy z uczniami. RealtimeBoard to wirtualna tablica – narzędzie do współpracy synchronicznej i asynchronicznej. Umożliwia między innymi dodawanie obrazków, nagrań z serwisów YouTube i Vimeo, dokumentów z dysku Google. Wspomaga prowadzenie dyskusji na temat projektów w grupie za pomocą notatek na karteczkach, dodawanych komentarzy i czatu. RealtimeBoard doskonale sprawdza się podczas dyskusji, planowania, zarządzania projektami, wizualizacji materiałów dydaktycznych czy publicznej prezentacji projektów.

Współpracując ze sobą w opisany powyżej sposób powstała tablica RealtimeBoard o tematyce „Okręgi i koła”. Zawarte na niej zostały ogólne definicje wymienionych figur, rysunki koła i okręgu, sposób rysowania figur, wzór na obwód koła. Zamieszczony został film z serwisu internetowego YouTube z informacją, jak rysować okrąg bez użycia cyrkla. Ponadto krótki test typu prawda-fałsz oraz quiz przygotowany w aplikacji www.triv.in. A wszystko to w „otoczeniu” prac uczniów klasy IVb naszej szkoły.

Poniżej przedstawiam efekt współpracy:)

Iza Weichbrodt