NOMINACJA
7 listopada 2018
Redaktor

Uzyskaliśmy nominację Kapituły Redakcji „Głosu Wielkopolskiego”

Kapituła doceniła profesjonalizm i zaangażowanie, które sprawiają, że przyjazna atmosfera oraz jakość kształcenia w Szkole sprzyjają rozwijaniu uzdolnień, nabywaniu wiedzy i budowaniu osobowości uczniów.

Głosowanie trwa tylko do czwartku, 8 listopada 2018 r. do godz. 21.00.