Komunikat Dyrektora szkoły
5 kwietnia 2019
Redaktor

 Koźmin Wlkp., dn. 05 kwietnia 2019r.

Komunikat Dyrektora szkoły

 

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice i Uczniowie

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźminie Wielkopolskim zadeklarowało 97% pracowników oświaty, że będzie strajkowało. Jako dyrektor szkoły podałem oficjalną informację do Kuratorium Oświaty, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, że egzamin ósmoklasisty jest zagrożony. Szkoła spełniła wszystkie procedury przygotowania do egzaminu, a jako dyrektor muszę zapewnić właściwe przeprowadzenie egzaminu w szkole.

Czekam na kolejne decyzje Ministerstwa Edukacji Narodowej, co dalej w tej sprawie. Wierzę, jednak że związki zawodowej porozumieją się z rządem, a uczniowie będą mogli przystąpić do egzaminu ósmoklasisty.

Odbyły się również spotkania z Burmistrzem Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski i Radą Rodziców. W dn. 02.04.2019r. została skierowana pisemna informacja do rodziców. Zapewniam, że szkoła przygotowała dla dzieci zajęcia opiekuńcze. Świetlica szkolna będzie czynna w godz. 7.00-16.00. Gdyby doszło do strajku, proszę o dowiezienie dzieci do szkoły, ponieważ nie będą kursowały autobusy szkolne.

Na spotkaniu w dn. 05.03 i 29.03.br. zostali o tym fakcie poinformowani przedstawiciele rodziców. Kolejne spotkanie z Radą Rodziców zaplanowano w dn. 05.04.2019r.

Wszelkie informacje będę na bieżąco podawał Radzie Rodziców oraz na stronie internetowej szkoły i profilu fb.

Bardzo proszę o zrozumienie i wyrozumiałość.

Z wyrazami szacunku,

Jacek Zawodny

Dyrektor szkoły