Ulotki – uświadomienie zagrożenia
14 czerwca 2019
Redaktor

Informacje dotyczące  środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy – ulotki mające na celu uświadomienie skali zagrożenia zjawiska zwłaszcza przed zbliżającym się okresem wakacyjnym.