21 MARCA – ŚWIATOWY DZIEŃ ZESPOŁU DOWNA
22 marca 2021
Redaktor

21 MARCA – ŚWIATOWY DZIEŃ ZESPOŁU DOWNA

ang. World Down Syndrome Day (WDSD)

Święto jest obchodzone corocznie 21 marca z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa  ustanowione w 2005 roku, od 2012 roku pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Z roku na rok wzrasta świadomość społeczna potrzeb i oczekiwań osób
z Zespołem Downa. Pomocny jest obchodzony w pierwszy dzie
ń wiosny – Światowy Dzień Zespołu Downa. Data ta nie jest przypadkowa – rozpoczynająca się wiosna przywodzi na myśl budzące się życie i narodziny ludzi niezwykłych! Data wiąże się również z istotą zaburzenia, które powoduje Zespół Downa, czyli trisomią 21 chromosomu.

Czym jest skarpetkowe wyzwanie?

#SkarpetkoweWyzwanie odbywa się co roku 21 marca z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa. Każdy kto chce okazać solidarność może w tym dniu założyć dwie, a najlepiej trzy kolorowe skarpetki, bo osoby z zespołem Downa
w swoim DNA mają 3 chromosomy w 21 parze. Skarpetki powinny mieć rozmaite kolory, mogą być z różnych, niepasujących do siebie par. Do udziału jest zaproszony każdy, kto chce okazać solidarność z ludźmi cierpiącymi na zespół Downa oraz chce udzielić wsparcia im i ich rodzinom. Jednocześnie akcja ma na celu promowanie postawy ceniącej ludzką różnorodność, dzięki której świat jest piękny, kolorowy, ciekawy i inspirujący 😊

Dlaczego akurat skarpetki?

Dwie różne skarpetki stały się symbolem Światowego Dnia Zespołu Downa, ponieważ chromosom ma kształt przypominający skarpetę.

M. Raś, M. Dubisz

#SwiatowyDzienOsobzZespolemDowna #SkarpetkoweWyzwanie #DzienKolorowejSkarpetki #ZespolKolorowychSkarpetek