„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”
13 czerwca 2021
Redaktor

„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” jest to międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III. W roku szkolnym 2020/2021 był on realizowany w naszej szkole jako innowacja pedagogiczna, przez grupę świetlicową składającą się z 12 uczniów klas I – III. Autorem i organizatorem jest Honorata Szanecka – dyrektor Szkoły Podstawowej w Klonowie.

     Projekt opierał się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. Ponadto formuła projektu polegała na wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijaniu poczucia troski
i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Poprzez czytanie lektur, uczniowie zostali wprowadzeni w problematykę dotyczącą zmian klimatycznych, postaw ekologicznych oraz szeroko pojętą ochronę środowiska.

Głównymi celami projektu było:

– rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
– rozwijanie aktywności czytelniczej,
– doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
– zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
– integracja uczniów,
– współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych,
– wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym,
– rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.

     Projekt składał się z trzech MODUŁÓW:

I MODUŁ – jesienny – realizowany był od 23.09.2020r. do 21.12.2020r.
MAŁA CHMURKA W KRAINIE DRZEW

II MODUŁ – zimowy – realizowany był od 22.12.2020r. do 20.03.2021r.
MAŁA CHMURKA W KRAINIE ŚNIEGU

III MODUŁ – wiosenny – realizowany był od 21.03.2021r. do 21.06.2021r.
MAŁA CHMURKA W KRAINIE SŁOŃCA

W ramach I modułu MAŁA CHMURKA W KRAINIE DRZEW uczniowie z grupy świetlicowej:

–  poznali lekturę „Drzewo do samego nieba” Marii Terlikowskiej,
– wypełnili zadania z lekturnika do czytanej książki,
– przygotowali w świetlicy DRZEWO CZYTELNICZE,
– zorganizowali ŚWIĘTO DRZEWA,
– zapoznali się z pracą leśnika,
– opracowali lekturniki do książki „Drzewo do samego nieba”,
– przygotowali prezentację „Co nam dają drzewa?”
– wykonali EKOlogiczne zadania chmurki Tosi.

Poniżej zamieszamy link do filmu przedstawiającego pracę uczniów podczas realizacji zadań projektowych z pierwszego modułu.

https://www.canva.com/design/DAEOJ2Fi4KI/9CmoYlkx8U2C40UIfyLnnA/watch?utm_content=DAEOJ2Fi4KI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu

W ramach II modułu MAŁA CHMURKA W KRAINIE ŚNIEGU uczniowie z grupy świetlicowej:

– wspólnie przeczytali książkę „Zaczarowana zagroda” Cz. A. Centkiewiczów,
– wykonali plakat zachęcający do przeczytania lektury,
– wykonali portrety pingwinów,
– wykonali EKObałwanki,
– poznali opowiadanie „Małą chmurka w krainie śniegu”,
– wypełnili lekturniki dotyczące przeczytanej książki,
– obejrzeli filmy edukacyjne „Efekt cieplarniany” oraz „Segreguj odpady, to się nam wszystkim opłaca”,
– wykonały plakaty dotyczące efektu cieplarnianego.

Poniżej prezentacja z działań II modułu dostępna na stronie szkoły:

W ramach III modułu MAŁA CHMURKA W KRAINIE SŁOŃCA grupa świetlicowa:

– poznała lekturę „Afryka Kazika” Łukasza Wierzbickiego,
– wypełniła kolejne strony lekturnika dotyczące treści przeczytanej książki,
– zorganizowała Dzień Ochrony Środowiska,
– przygotowała plakaty pokazujące jak należy dbać o przyrodę i nasze otoczenie,
– zorganizowała zajęcia „pod chmurką” na szkolnym placu zabaw, któremu towarzyszyła zabawa „Słońce” – uczniowie wymieniali z czym kojarzy im się Słońce i do czego jest ono potrzebne,
– zapoznała się z filmami edukacyjnymi „Butelka może spowodować pożar w lesie” oraz „Pożar w lesie lub na łące 998”
– omówiła z nauczycielem problem zaśmiecania lasu oraz sposobu zachowania się w przypadku wybuchu pożaru.

Prezentacja działań z III modułu:

https://www.canva.com/design/DAEhF2RMd-g/Cvecu2j0pmIxHeJSZegGsg/watch?utm_content=DAEhF2RMd-g&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

Projekt „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” został stworzony z myślą o zachęcaniu uczniów do czytania książek,  w tym  lektur szkolnych. Nasi uczniowie przekonali się, że czytanie lektur może być fajną zabawą 😊 Projekt ten był doskonałą formą wspaniałej przygody dla uczniów i nauczycieli.

Realizacja: Monika Raś, Agnieszka Maryniak

#lekturkispodchmurki #projekt