Gminny Konkurs Matematyczny „Mistrz logicznego myślenia” dla klas IV-VI
5 czerwca 2022
Redaktor

Dnia 27 maja 2022 r. w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs Matematyczny „Mistrz logicznego myślenia” dla uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych.

Celem konkursu było rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych uczniów, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, spostrzegawczości, przeprowadzania rozumowań, odkrywania reguł i prawidłowości, stosowania poprawnych uogólnień, dokonywania analizy i syntezy oraz popularyzacja matematyki wśród uczniów naszej gminy.

Oficjalnego otwarcia konkursu dokonał Dyrektor szkoły. Pan Jacek Zawodny przywitał wszystkich przybyłych gości, pogratulował uczniom, że spośród swoich kolegów i koleżanek szkolnych zostali reprezentantami swoich szkół w tym konkursie oraz życzył wszystkim uczestnikom jak najlepszych wyników i dobrej zabawy.

W konkursie rywalizowali uczniowie z pięciu szkół podstawowych naszej gminy: SP w Borzęcicach, SP nr 1 w Koźminie Wlkp., SP nr 3 w Koźminie Wlkp., SP w Mokronosie, SP w Starej Obrze.

Uczniowie w poszczególnych kategoriach musieli przez 30 min. zmierzyć się z testem jednokrotnego wyboru zawierającym 15 zadań. Po zakończeniu testu, w czasie sprawdzania prac przez Komisję Konkursową na uczestników czekały gry planszowe oraz układanki łamigłówkowe.

Poziom wiedzy uczniów był bardzo wyrównany. Po zliczeniu punktacji z testu w poszczególnych kategoriach okazało się, że trzy osoby ex aequo zajmują najwyższą lokatę w kategorii klas IV oraz klas V. Zatem organizatorzy przeprowadzili dogrywkę.

O tytuł „Mistrza Logicznego Myślenia” klas IV w dogrywce walczyli: Iga Jarus (SP nr 1 w Koźminie Wlkp.), Tobiasz Pieniężny (SP nr 3 w Koźminie Wlkp.) i Eliza Fabisiak (SP Stara Obra). Natomiast o tytuł „Mistrza Logicznego Myślenia” klas V w dogrywce rywalizowali: Patryk Wypuszcz (SP nr 1 w Koźminie Wlkp.), Blanka Kuzia (SP nr 3 w Koźminie Wlkp.), Martyna Klause (SP Mokronos).

Ostatecznie, po dogrywce tytuł „Mistrza Logicznego Myślenia” klas IV zdobyła Iga Jarus (SP nr 1 w Koźminie Wlkp.), a tytuł „Mistrza Logicznego Myślenia” klas V wywalczyła Blanka Kuzia (SP nr 3 w Koźminie Wlkp.). Natomiast „Mistrzem Logicznego Myślenia” klas VI został Nikodem Rzekiecki (SP nr 1 w Koźminie Wlkp.).

Na zakończenie konkursu Dyrektor szkoły wręczył wszystkim uczestnikom dyplomy i drobne upominki, a laureatom nagrody, które zostały ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Pan Jacek Zawodny podkreślił ważność matematyki wśród wszystkich nauk i wyraził słowa wdzięczności zarówno dla pań, które zorganizowały konkurs, jak i dla nauczycieli, którzy przygotowali uczniów do konkursu.

Cieszymy się, że mogliśmy gościć w naszej szkole zdolnych młodych matematyków ze szkół podstawowych w naszej gminie oraz ich opiekunów. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wysokiego poziomu zaprezentowanej wiedzy. Życzymy dalszych sukcesów i zachęcamy do stawania w konkursowe szranki w przyszłości.

Organizatorzy,
Barbara Patoka
Elżbieta Wojtkowiak
Anna Wybierała