„ DOBRO OKAZANE INNYM ZAWSZE POWRACA”
26 września 2022
Redaktor

W niedzielę 25 września 2022 r. uczennice klasy IV A włączyły się w XXVIII Akcję Poboru Krwi. Promowały przedsięwzięcie poprzez rozdawanie ulotek oraz pomagały przy wręczaniu upominków dla dawców krwi. Radość z pomocy innym dała naszym wolontariuszkom naprawdę wiele satysfakcji, a zapał do udziału w kolejnych akcjach jeszcze wzrósł.

Tekst i fotografie: Hanna Głuszek