Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „(Nie)zwykła matematyka”
24 września 2023
Redaktor

Nasza szkoła w tym roku szkolnym bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „(Nie)zwykła matematyka”.

Patronat honorowy nad projektem objęli Kuratorium Oświaty w Łodzi, Urząd Statystyczny w Łodzi, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Progresfera”.

Głównym celem projektu jest rozwijanie zainteresowań matematyką oraz poszerzanie wiedzy uczniów na temat liczb, działań matematycznych i figur geometrycznych.

Projekt wspiera także rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania oraz wzmacnia motywację poznawczą.

Przy realizacji projektu nie tylko są ważne aspekty matematyczne. Równie istotnymi celami projektu są praca w zespole, pełnienie różnych ról, odpowiedzialność oraz rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość i samorządność.

Projekt jest realizowany podczas lekcji matematyki, informatyki i zajęć rozwijających zainteresowania w klasach IV-VIII. W działania projektowe zaangażowani są nauczyciele matematyki Barbara Patoka, Elżbieta Wojtkowiak i Anna Wybierała.