RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ
5 marca 2013
admin

 

RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ

Program szkolenia obejmuje podstawy pierwszej pomocy czyli: wezwanie pomocy, zachowanie w razie utraty przytomności oraz resuscytację krążeniowo – oddechową. Program jest przeznaczony dla dzieci uczących się w klasach I-III, ale w naszej szkole programem są objęci wszyscy uczniowie.