BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
3 kwietnia 2014
admin

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

W dniu 3 kwietnia 2014 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla klas IV – VI. W Turnieju udział wzięło sześć czterosobowych zespołów reprezentujących szkoły podstawowe miasta i gminy Koźmin Wielkopolski. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą teoretyczną – znajomością przepisów ruchu drogowego oraz zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i udzielania pierwszej pomocy, a także wiedzą praktyczną – jazdą rowerem po wyznaczonym torze. Szkoły, które zajęły dwa pierwsze miejsca, będą reprezentować gminę podczas eliminacji powiatowych Turnieju.

Są to:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach

oraz Szkoła Podstawowa w Mokronosie

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!