WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
23 listopada 2015
admin

20 listopada 2015 roku o godzinie 13.00 odbył się szkolny etap

V Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

W konkursie wzięło udział 34 uczniów klas V – VI Koźmińskiej „Jedynki”.

Uczniowie rozwiązywali test, przygotowany przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu, przez 90 minut. Zawierał on 21 zadań, w tym 16 zadań zamkniętych i 5 zadań otwartych. Rozwiązując zadania należało wykazać się sprawnością rachunkową oraz właściwą interpretacją i przetwarzaniem informacji tekstowych. Niezmiernie istotne okazało się również dobranie odpowiedniego modelu matematycznego do prostej sytuacji, stosując poznane wzory i zależności. Łącznie można było zdobyć 40 punktów. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się uczniowie, którzy zdobyli co najmniej 75% punktów, czyli 30 punktów.

Zwycięsko z tej próby wyszedł uczeń klasy VIb

– Hubert Łapka –

który 8 stycznia 2016r. weźmie udział w kolejnym, rejonowym etapie konkursu.

GRATULUJEMY!!!