SPRAWDZIAN KLAS VI – PODSUMOWANIE
11 czerwca 2012
admin

Do sprawdzianu w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp., w roku szkolnym 2011/2012, przystąpiło 52 uczniów, w tym w:

kl. VI a            –          26

kl. VI b            –          26

Średnia punktów uzyskanych w szkole wynosi 22,71 i w odniesieniu do:

  • kraju jest niższa o 0,04
  • okręgu jest wyższa o 0,70
  • województwa jest wyższa o 0,73
  • powiatu jest wyższa o 0,80
  • gminy jest wyższa o 0,37

Średnie wyniki punktowe przedstawione za pomocą wykresu kolumnowego

 

Chcąc rzetelnie ocenić wynik naszej szkoły, uzyskany podczas sprawdzianu uczniów klas szóstych, należy posłużyć się skalą staninową. Wynik naszej szkoły w odniesieniu do kraju mieści się w staninie średnim, w jego górnej granicy.

Interpretowanie wyników egzaminacyjnych w odniesieniu do wyników populacji umożliwia metoda analizy tendencji rozwojowej szkoły. Na jej podstawie można wnioskować o wzroście, spadku lub braku postępu w zakresie osiągnięć szkoły w oparciu o średni wynik punktowy z kilku ostatnich lat roku.

W przypadku naszej szkoły wyniki standaryzowane przybierają wartości dodatnie, co wskazuje na wyższe osiągnięcia niż wyniki województwa na przestrzeni czterech ostatnich lat. W dalszej kolejności należy zwrócić uwagę, że wartości wyników standaryzowanych są stałe, a linia trendu, podobnie jak w latach poprzednich, jest rosnąca.

 

Cieszy nas sukces „Jedynki”!!!