PROJEKT “MATEMATYCZNA JEDYNKA”
19 grudnia 2016
admin

Projekt Matematyczne Rozgrywki Intelektualne

pod hasłem „Matematyczna Jedynka

Projekt dofinansowała Fundacja mBank


Matematyczne Biuro Detektywistyczne

Uczniowie klas VI wcielili się w role architektów i zaprojektowali Idealne osiedle. Na początku ustalili co powinno znaleźć się na osiedlu, aby było ono funkcjonalne i przyjazne dla mieszkańców. Utworzono grupy, rozdzielono prace. Każdy uczeń odpowiadał za wykonanie przydzielonego mu obiektu.

Natomiast uczniowie klasy IIIa wykorzystali makiety do rozwiązywania zadań matematycznych – wskazywali ulice równoległe, prostopadłe, określali położenie budynków, kierunki poruszania się z różnych miejsc, mierzyli odległości na planie, układali zagadki matematyczne. Sporządzali instrukcję poruszania się z wykorzystaniem planu, rozwiązywali zagadki, szukali skarbu ukrytego w obiektach  na osiedlu.

W klasie III omawiając tematy W dawnej Polsce uczniowie ana­lizowali treści mapy przedstawiające ziemie polskie za czasów Mieszka I. Układali zagadki matematyczne (zadania detektywistyczne) z wykorzystaniem obliczeń zegarowych i kalendarzowych, wykonywali obliczenia kalendarzowe i porządkowali chronologicznie istotne zdarzenia z historii Polski.

Zabawy z figurami Gdzie mieszkają figury geometryczne?

Uczniowie klasy III na podstawie przeczytanego tekstu „Figury wokół nas” odnajdowali na ilustracjach te kamienice i elementy, o któ­rych była mowa w opowiadaniu. Zapoznali się z definicją rozety. Szukali rozet na ilustracji, określali ich liczbę. Przeliczali ilość okien w kamienicy. Rozwiązywali zagadki matematyczne związane z ilustracją.

Uczniowie uzupełnili swoje informacje o wielokątach. Odróżniali wielokąty od innych figur, przeliczali boki w wielokątach, dzielili wielokąty na trójkąty, rysowali niezwykłe pojazdy z wielokątów.

W poszukiwaniu symetriiuczniowie wycinali figury geometryczne i składali je w figury symetryczne. Rysowali, układali z klocków Reko figury symetryczne, wskazywali błędne rysunki. Bawili się z lusterkiem – rysowali fi­gury, rośliny w lustrzanym odbiciu. Na koniec dzieci odczytały informację o artystycznym wzorze, jakim jest mandala i zaprojektowały własne mandale.

W klasach V uczniowie poznali podstawowe ściegi ręczne i za pomocą tych ściegów przedstawili figury geometryczne. Figury te zostały wyrysowane na materiale, a następnie wyszyte i ozdobione kolorowymi wzorami.

 

„Rodzinne” traktowanie matematyki: pieczenie pierników

Rodzinna matematyka to nie tylko odkrywanie matematyki razem z dzieckiem poprzez wykorzystywanie codziennych czynności do nauki liczenia, klasyfikowania, szacowania, mierzenia, ważenia, porównywania, ale również doskonała zabawa. Uczniowie klasy IIIa wzięli udział w klasowym pieczeniu pierników. Przygotowane wspólnie z rodzicami ciasto rozdzielono między uczniów, którzy zręcznie wycinali pierniki za pomocą foremek. Upieczone pierniki następnego dnia zostały wspaniale ozdobione. Wszyscy pracowali z wielkim zaangażowaniem i byli dumni z efektu końcowego – smakowitego, świątecznego przysmaku.

W ramach wspólnego przygotowywania i pieczenia w listopadzie braliśmy udział w oryginalnych warsztatach edukacyjnych w Rogalowym Muzeum Poznania. Mieliśmy okazję poznania receptury i składników używanych do produkcji Rogali Świętomarcińskich, wyrabiania ciasta oraz przygotowania rogali. Był też czas na degustację rogali, a nasz wkład doceniono – certyfikatem czeladniczym.