MATEMATYKA
22 marca 2018
admin

PRACA Z KODAMI QR

A gdyby tak użyć smartfonów do celów edukacyjnych? Dlaczego nie. Oto lekcja z wykorzystaniem KODÓW QR w klasie VIb – utrwalamy własności liczb dodatnich i ujemnych. Link do do filmu:)