Chemia w małej skali
8 kwietnia 2018
Redaktor

4   kwietnia   w   Szkole   Podstawowej   nr   1   im.   Strajku   Dzieci   Koźmińskich   1906/1907  w Koźminie Wlkp. odbyły się warsztaty „Chemii w małej skali”. Prowadzący zajęcia Justyna Marciniak i Jakub Bardoch  są pracownikami naukowymi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Uczniowie   klas   VI   i   VII   podczas   dwugodzinnych   warsztatów   samodzielnie   wykonywali doświadczenia,   pod   nadzorem   prowadzących.   Niektóre   z  eksperymentów   wywoływały  w   uczestnikach   dużo   wrażeń   np.:   otrzymywanie   wodoru,   badanie   palności   alkoholowych roztworów   soli   i   inne.   Wspaniałą   atmosferę   warsztatów   zapewniły   nie   tylko   ciekawie przygotowane   doświadczenia,   uczestnicy   świetnie   bawili   się   dzięki   humorystycznemu prowadzeniu zajęć. Bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży cieszył się również pokaz doświadczeń     wykonywany  przez   prowadzących   wspólnie   z   uczniami,   który  odbył   się   po za warsztatowych. Pokaz oparty był głównie o badanie palności różnych gazów.

 

Tekst i fot. Izabela Maciejewska