uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018
2 lipca 2018
Redaktor

Kolejne uroczyste zakończenie roku szkolnego za nami. Było ono wyjątkowe z wielu względów. Różnorodny zarówno w treści, jak i w formie apel stanowił swoiste zwieńczenie niezwykłego, pracowitego roku szkolnego 2017/2018.

Dyrektor szkoły – Pan Jacek Zawodny, podsumowując tenże czas, powiedział: Na początku roku szkolnego 2017/2018 weszła w życie nowa reforma oświaty. Nasze dzieci już uczęszczają do ośmioklasowej szkoły podstawowej. Przypomnę, ze w bieżącym roku szkolnym naszą ofertę edukacyjną wzbogaciliśmy o nowe inicjatywy i pomysły: „Jumping Frog” – zajęcia sportowo-rekreacyjne na trampolinach; Centrum Tańca „Show Dance” – zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży, Klub Zdrowego Stylu Życia – cykl zajęć poświęcony zagadnieniom dotyczącym odżywiania; „Małe Summerhill” – szkoła nauki języka angielskiego; Klub Młodego Ratownika we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Koźminie Wielkopolskim – dzieci uczestniczyły w cyklicznych zajęciach i mogły nauczyć się pierwszej pomocy przedmedycznej; zajęcia sportowo-muzyczne „Bum Bum Rurki”, kółko szachowe, współpracę z koźmińskim harcerzami, dla których misją jest wychowywanie młodego człowieka i wspieranie go we wszechstronnym rozwoju oraz kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. Organizujemy wiele dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, biwaków, półkolonii, zimowiska i obozy sportowo-rekreacyjny. W naszej placówce powstała innowacja pedagogiczna „Jesteśmy stąd, nad Orlą jest nasz dom”.

Szanowni Państwo, „Każdy z nas chce, by jego dziecko traktowano zgodnie z postępami, które czyni, a nie według ogólnego szablonu. We wrześniu przytoczyłem cytat o wyrównywaniu szans i podaniu dzieciom „krzesła”. Pomagaliśmy dzieciom i staraliśmy się wyrównywać ich szanse. Krzesło to pomoc, która nie różni się od innych, na przykład od wydłużonego czasu, mniejszej ilości odpowiedzi, słuchawek, czy wyjścia z klasy. Każdy z naszych uczniów, zasługuje na osiągnięcie tego samego celu. Materiał, którego się uczymy, nie może być identyczny dla każdego ucznia. Czasami potrzebują krzesła. Czasami musimy dostosować się do uczniów, aby umożliwić im osiągnięcie tego samego celu, co wszyscy inni. Wszyscy przecież zasługują na najlepsze wykształcenie. Wszyscy zasługują na osiągnięcie celów, ale niektórzy z nas potrzebują trochę więcej pomocy ze względu na to, jakimi się urodzili.

Dzisiaj jestem pewny, że Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim to placówka oświatowa, w której podajemy dzieciom właściwe „krzesła”, aby mogły odnieść sukces, co pokazują liczne wyróżnienia i nagrody.  W tym roku średnia szkoły wyniosła 4,85. Wśród najlepszych klas wyróżnić należy: IV b ze średnią 5,24, VI a – 5,09 i V a – 5,04. Nasi uczniowie odnosili wiele sukcesów na poziomie województwa i kraju. Nie wspomnę już o mnóstwie sukcesów gminnych i powiatowych.

Ich odzwierciedlenie stanowiły przyznane i rozdane podczas uroczystości nagrody oraz wyróżnienia. A było ich bez liku:  nagrody za wzorowe zachowanie, bardzo dobre oraz celujące wyniki  w nauce;  nagrody Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego – Pani Marzeny Wodzińskiej;Dyrektora S.P. nr 1- Pana Jacka Zawodnego;trofea dla mistrzów sportowych; korony i książki dla  królów ortografii (w dwóch kategoriach wiekowych); nagrody dla redaktorów gazetek szkolnych: „Nowinki z Jedynki”, „Trzeciak’.

Podczas apelu Dyrektor szkoły – Pan Jacek Zawodny podziękował również Paniom: Bożenie Kulce i Janinie Sierszule, które po wielu latach pracy w szkole, odeszły na emeryturę. W swoim przemówieniu powiedział:

W imieniu Grona pedagogicznego, Pracowników szkoły, Społeczności uczniowskiej i Rodziców, proszę przyjąć wyrazy podziękowania za długoletnią pracę w oświacie. Wychowywały Panie wiele pokoleń młodych ludzi, poświęcając swój czas i zaangażowanie. Wierzę, że ten wysiłek uczyni ich mądrymi i szlachetnymi. Zdaję sobie również sprawę, że na efekty tej pracy trzeba będzie czekać długo i cierpliwie, ale przyjdzie czas, kiedy stanie się ona widoczna.

Życzę Paniom, aby dzisiejszy bilans osiągnięć zawodowych stał się źródłem satysfakcji z efektów dotychczasowego trudu oraz inspiracją do dalszej działalności. Dziękując za współpracę i działaniana rzecz szkoły, życzę dużo zdrowia oraz pomyślności w życiu osobistym.

Dyrektor szkoły – Pan Jacek Zawodny powiedział także:Uczniom, nauczycielom, rodzicom i pracownikom szkoły życzę, aby bezpiecznie wypoczęli i nabrali sił do dalszej pracy i nauki. Dziękuję za współpracę i okazaną pomoc!

Nadal rozwijajmy i twórzmy wspólnie nasz projekt #SuperJedynka, byśmy byli „nowoczesną szkołą z tradycją” i mogli powtarzać: „Nasza Jedynko! Potężna siła w Tobie!”.

Już niedługo kolejny niezwykły rok szkolny w SuperJedynce, ale teraz nastał wakacji czas, by móc spotęgować siły uczniów, rodziców i nauczycieli do efektywnej współpracy od września 2018 roku.