Rzeźba – lekcja plastyki
4 marca 2019
Redaktor

Lekcje plastyki w klasach V

Rzeźba to dziedzina sztuki, którą wyróżnia trójwymiarowość, tzn. że w odróżnieniu od malarstwa, rysunku czy grafiki  można ją oglądać z wielu stron.

Uczniowie klasy V a, V b i V c na lekcjach plastyki  mieli okazję wcielić się w młodych artystów i tworzyć w grupach rzeźby otwarte lub zamknięte.

Praca w grupach na lekcjach ma duże walory kształtujące i wychowawcze. Uczniowie doskonalili swoje umiejętności twórczego rozwiązywania problemów oraz pogłębiali abstrakcyjne myślenie.

Lekcja dla uczniów okazała się bardzo ciekawa i kreatywna. Artyści wykazali się niezwykłą pomysłowością, wyobraźnią i pracą twórczą przy tworzeniu swoich dzieł. Nad całością naszej pracy czuwała p. Małgorzata Lewandowicz.

Zresztą sami zobaczcie naszą pracę i …efekty