Dzień Kropki na lekcjach matematyki i informatyki
8 października 2021
Redaktor

Czy można znaleźć kropkę w matematyce? Oczywiście! W matematyce znak kropki to symbol jednego z podstawowych działań matematycznych – mnożenia. Zatem uczniowie tego dnia na lekcjach matematyki utrwalali tabliczkę mnożenia. Był quiz w Kahoot! i Quizizz, w którym uczestniczyli również uczniowie z innych szkół. Pracowaliśmy również z aplikacją Quiver 3D, która pozwoliła nam zaprojektowane kropki na papierze „ożywić”. Dzięki aplikacji pokolorowane kredkami lub mazakami obrazki poruszały się i stały się trójwymiarowe. Były też zadania matematyczne, po rozwiązaniu których należało połączyć kropki przy wynikach, aby otrzymać obrazek.

Na lekcjach informatyki uczniowie tworzyli kody QR z zakodowanymi treściami o Dniu Kropki. Ponadto poznali narzędzie do tworzenia chmur wyrazowych i przygotowali, z użyciem kreatora, chmury wyrazowe zawierające wyrazy z literą „O” lub swoimi talentami w kształcie kropek. Wykorzystali również generator  kodu (nowoczesne nauczanie) do tworzenia emotikonów. Na stronie www.festisite.com tworzyli teksty wyrażające ich talenty i zdolności i zamieniali je w spiralę. Pisali teksty kropkowanym alfabetem – alfabetem Braille`a.

Wszystkie nasze działania były realizowane w ramach projektu eTwinning „Zaprzyjaźnij się z Kropką/Make friends with Dot”. Efekty pracy naszych uczniów jak i uczniów szkół partnerskich można obejrzeć w książeczce elektronicznej.

Book titled 'Projekt eTwinning 2021Zaprzyjaźnij się z Kropką/Make friends with Dot'Read this book made on StoryJumper