OLIMPIADA WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
28 listopada 2022
Redaktor

Znajomość języków jest niezbędnym elementem życia we współczesnym świecie. Aby uaktywnić uczniów w tym zakresie szkoła już po raz kolejny wzięła udział w prestiżowym, ogólnopolskim konkursie z języka angielskiego „OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS”. Celem konkursu było zachęcenie jak największej liczby młodych ludzi do lepszego opanowania języków obcych, rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów i narodów posługujących się językiem angielskim, wzbogacenie wiedzy o świecie, w tym o krajach i regionach, w których mówi się językiem angielskim.

Testy podzielone na kategorie wiekowe zawierały zadania sprawdzające znajomość gramatyki i leksyki języka angielskiego.

Do konkursu przystąpiło 36 uczniów z klas IV-VIII. Wyniki będą ogłoszone do 10 stycznia, a my już z niecierpliwością na nie czekamy i trzymamy kciuki za wszystkich uczestników.