DZIEŃ BABCI I DZIADKA
19 lutego 2016
admin

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Dzień Babci i Dziadka to ważne wydarzenie w życiu każdego dziecka. Z tej okazji przedszkolaki zaprosiły do szkoły swoje babcie i dziadków. Dzieci pragnąc podziękować za miłość, włożony trud w ich wychowanie przygotowały specjalny występ: recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły.  Z pewnością niejednej babci i dziadkowi, łezka zakręciła się w oku. Po występach nastąpiło wręczanie upominków i składanie życzeń. To był naprawdę wspaniały dzień, pełny uśmiechu, radości i dumy.

EMOCJE
17 lutego 2016
admin

Z EMOCJAMI ZA PAN BRAT

4 lutego dzieci z oddziału „0”spotkały się z pracownikiem krotoszyńskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – Panią Jadwigą Plutą. Od tego dnia rozpoczął się cykl spotkań pt. „Z emocjami za pan brat”. Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze swoimi emocjami oraz doskonalenie zdolności nazywania, rozpoznawania i pokazywania swoich uczuć.

EMOCJE
17 lutego 2016
admin

Z EMOCJAMI ZA PAN BRAT

4 lutego dzieci z oddziału „0”spotkały się z pracownikiem krotoszyńskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – Panią Jadwigą Plutą. Od tego dnia rozpoczął się cykl spotkań pt. „Z emocjami za pan brat”. Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze swoimi emocjami oraz doskonalenie zdolności nazywania, rozpoznawania i pokazywania swoich uczuć.

EMOCJE
17 lutego 2016
admin

Z EMOCJAMI ZA PAN BRAT

4 lutego dzieci z oddziału „0”spotkały się z pracownikiem krotoszyńskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – Panią Jadwigą Plutą. Od tego dnia rozpoczął się cykl spotkań pt. „Z emocjami za pan brat”. Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze swoimi emocjami oraz doskonalenie zdolności nazywania, rozpoznawania i pokazywania swoich uczuć.

WARSZTATY
10 grudnia 2015
admin

Warsztaty prowadzone przez studentów w klasie “O”


WIZYTA
2 grudnia 2015
admin

WIZYTA W WYTWÓRNI BOMBEK

Dnia 1 grudnia klasa 1c i klasa „0” wybrała się na wycieczkę do Wytwórni Bombek Lotos w Koźminie Wlkp. Dzieci miały okazję wziąć udział w pokazie tworzenia ozdób świątecznych, poznać tajemnice pracy ,,dmuchacza” oraz dokładnie poznać cały proces zdobienia bombek. Wszystkich nas zachwyciło bogactwo form, kształtów i kolorów. Każde dziecko wróciło do szkoły z  bombką  w kształcie Mikołaja.

A
13 listopada 2014
admin
PROGRAMY EDUKACYJNE
2 marca 2014
admin

Program edukacyjny „Moje dziecko idzie do szkoły”

Rozpoczęcie nauki w szkole jest dla dziecka i jego rodziców momentem niezmiernie ważnym i trudnym. Dla dziecka i jego rodziców wszystko jest nowe – nowe środowisko, nowe obowiązki, oczekiwania, pierwsze sukcesy i niepowodzenia.

„Moje dziecko idzie do szkoły” jest programem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

Program edukacyjny „Moje dziecko idzie do szkoły” skierowany jest do dzieci Oddziałów Zerowych,  ich rodziców, opiekunów i  ich nauczycieli.

Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci oraz ich przekonanie o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych zarówno w domu, jak i w środowisku szkolnym. Program profilaktyczny „Moje dziecko idzie do szkoły” ma za zadanie wspomagać edukację dzieci w zakresie dbania o bezpieczeństwo i o zdrowie. Jego celem jest uświadomienie dzieciom zagrożeń, które mogą wystąpić w szkole,  w domu, na drodze oraz ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci. Ponadto treści zawarte w programie dotyczą kształtowania postaw prozdrowotnych, uwzględniając znaczenie aktywności ruchowej, a także właściwego odżywiania oraz przeciwdziałania nadwadze i otyłości u dzieci. Dorośli powinni ukazywać dzieciom wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponują, kształtować poczucie odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo i zdrowie, wyposażyć w wiedzę i umiejętności, ukształtować pewne postawy i nawyki wobec bezpieczeństwa i zdrowia. Zadaniem dorosłych jest wychować zdrowe, aktywne, wrażliwe, odporne psychicznie i fizycznie dziecko.

Program zawiera następujące bloki tematyczne:

 • bezpieczeństwo dziecka,
 • zdrowe odżywianie,
 • zapobieganie nadwadze i otyłości,
 • przestrzeganie zasad higieny (dbanie o zęby, ochrona wzroku dziecka),
 • zapobieganie wadom postawy,
 • zapobieganie wadom mowy u dziecka,
 • zdrowie psychiczne dziecka:

– osiągnięcie dojrzałości szkolnej

– regularny tryb życia

– dostosowanie warunków bytowych dziecka

W naszej szkole w Oddziałach Zerowych  program ten jest realizowany przez nauczycieli prowadzących Zerówki przy współpracy z pielęgniarką szkolną, panią pedagog, policją, logopedą a także rodzicami dzieci.


Czyste powietrze wokół nas

W roku szkolnym 2013/2014 dzieci w wieku 5-6 lat oraz ich rodzice i opiekunowie biorą udział w programie profilaktyki antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”. Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Program składa się z zajęć warsztatowych.

Są to:

 1. Wycieczka.
 2. Co i dlaczego dymi?
 3. Jak się czuję kiedy dymi papieros?
 4. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
 5. Jak unikać dymu tytoniowego?

Zajęcia koncentrują się na oddziaływaniu na wiele zmysłów dzieci i są dostosowane do ich rozwoju poznawczego, aktywności doświadczeń i potrzeb.

 

Bądźmy zdrowi –wiemy, więc działamy

W naszej placówce szkolnej jest realizowany projekt „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”, którego celem jest wzrost świadomości społecznej na temat wpływu odżywiania i aktywności fizycznej na zachowanie i umacnianie zdrowia. Jest skierowany dla dzieci i ich rodziców.

Od najwcześniejszych lat w dziecku należy kształtować zdrowotne nawyki żywieniowe, informować o roli żywienia w zachowaniu zdrowia, a tym samym zapobiegać chorobom. Dziecko, które chodzi do szkoły musi mieć wykształcony nawyk zjadania pierwszego śniadania przed wyjściem z domu. Posiłek ten decyduje w ogromnej mierze o kondycji dziecka w szkole, jego zdolnościach skupienia oraz przyswajania wiedzy. Dzieci prawidłowo odżywione, jedzące pierwsze i drugie śniadanie osiągają lepsze wyniki w nauce oraz lepiej się rozwijają. Nieprawidłowe żywienie wśród dzieci i młodzieży, mała aktywność fizyczna oraz nadwaga i otyłość są powodem dramatycznych konsekwencji dla rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży oraz powodem wielu chorób w wieku dorosłym (cukrzyca, choroby układu krążenia, osteoporoza). Rozwijająca się nadwaga i otyłość wywołuje zaburzenie funkcji wielu narządów, są przyczyną wielu różnych chorób oraz gorszych wyników w nauce. Dzięki realizowanemu projektowi, dzieci i młodzież otrzymują rzetelne informacje na temat spożywanych produktów żywnościowych i staną się konsumentami świadomie wybierającymi tylko to, co „zdrowe” przy współudziale swoich najbliższych.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
21 lutego 2013
admin

W roku szkolnym 2011/2012, po wielu latach przerwy, reaktywowano w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.  odziały przedszkolne. Szkoła podjęła wiele działań mających na celu stworzenie sprzyjających warunków dla dzieci sześcioletnich i spełnia wymogi dotyczące przyjęcia tych dzieci do szkoły. Dzieci mają do dyspozycji odnowione, przestronne i kolorowe sale, podzielone na część edukacyjną oraz rekreacyjną, bogato wyposażoną  w zabawki oraz odpowiednie pomoce dydaktyczne, które są sukcesywnie uzupełniane. Sale wyposażone są w meble  przystosowane do wzrostu dzieci.

Zajęcia odbywają się zgodnie z podstawą  programową, w trakcie których prowadzone są obserwacje dzieci i ich rozwój, na podstawie czego dokonywana jest później diagnoza gotowości szkolnej. Zajęcia prowadzone są z zastosowaniem ciekawych metod i form przy wykorzystaniu różnorodnych pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu multimedialnego.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne odbywają się w godz. od 800 do 1300.
Poza zajęciami dydaktycznymi tygodniowy plan zajęć przewiduje także lekcje religii, języka angielskiego oraz gimnastyki korekcyjnej,  które organizuje się na prośbę rodziców. Dzieci objęte są opieką logopedyczną – szkoła posiada bardzo dobrze wyposażony gabinet logopedyczny. Do dyspozycji dzieci i rodziców jest pedagog szkolny, który służy pomocą
w rozwiązywaniu określonych trudności. Ze szkołą współpracuje pielęgniarka, która jest do dyspozycji dzieci od poniedziałku do piątku. Każdemu dziecku, w razie potrzeby, udzielana jest pierwsza pomoc medyczna.

Sześciolatki czynnie uczestniczą w życiu szkoły biorąc udział w różnych imprezach,   okolicznościowych apelach, akcjach charytatywnych i szkolnych konkursach.

Szkoła utrzymuje stały kontakt z rodzicami. Corocznie odbywają się „Drzwi Otwarte” dla przyszłych uczniów oraz ich rodziców w celu zapoznania ich z pełną ofertą naszej szkoły.

ZAPEWNIAMY:

 • Bezpłatną naukę i opiekę
 • Zajęcia dydaktyczne połączone z zabawą
 • Dobry start do nauki
 • Lekcje języka angielskiego i religii
 • Opiekę logopedy i pedagoga
 • Gimnastykę korekcyjną
 • Opiekę w świetlicy szkolnej
 • Możliwość spożywania śniadań i obiadów w szkole
 • Przerwy dostosowane do potrzeb dziecka, zawsze pod opieką wychowawcy
 • Czynny udział w życiu szkoły
 • Bezpieczny pobyt w szkole ( monitoring wizyjny)
 • Zajęcia sportowe prowadzone w sali gimnastycznej
 • Spędzanie wolnego czasu na szkolnym placu zabaw
 • Wsparcie dla dziecka słabszego
 • Pracę z uczniem zdolnym