FESTIWAL SZKOŁY Z KLASĄ
18 maja 2013
admin

 

Szkolny Festiwal Programu

Szkoła z klasą 2.0

“Ziemia w kolorach tęczy”

 

15 maja 2013r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim odbył się Szkolny Festiwal programu Szkoła z klasą 2.0 pod hasłem „Ziemia w kolorach tęczy”.

Co kryje się pod hasłem Szkoła z klasą 2.0?

Jest to program Centrum Edukacji Obywatelskiej, który skierowany został do nauczycieli  wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski. W szczególności dla tych, którzy widzą potrzebę edukacji medialnej w szkole, chcą kształtować u uczniów umiejętności odpowiedzialnego korzystania z Internetu i twórczego wykorzystywania nowych technologii, i którzy są przekonani, że stosowanie technologii informacyjno – komunikacyjnej (TIK) może pomóc w mądrej i skutecznej edukacji. Program pomaga też rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł  i wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Pierwszym zadaniem szkół było wypracowanie planu działania na cały rok szkolny   (z udziałem nauczycieli i dyrektora). Kolejnym krokiem była realizacja Kodeksu 2.0, czyli dobrych praktyk korzystania z nowych technologii. Kodeks wypracowywany został w toku debat i dyskusji przez szkolną społeczność w ubiegłym roku szkolnym kontynuowanym również obecnie.

Kolejny krok to przeprowadzenie i opisanie jednego z zadań TIK mającego na względzie przetestowanie zasad Kodeksu 2.0. W ramach tego zadania przeprowadzone zostały następujące działania:

 • zajęcia „Do lasu – tanio i atrakcyjnie”
 • mini projekt „Warszawa – nasza stolica”
 • zajęcia „Moje konsumenckie ABC”
 • lekcja „I my będziemy świętymi!!!”
 • zajęcia Żydzi w mojej “Małej Ojczyźnie”
 • lekcja „Moje – nie moje”
 • miniprojekt „Gwara naszego regionu”
 • lekcja „Świerk czy jodła”
 • miniprojekt „Jestem przyjacielem przyrody”
 • zajęcia „Kodeks”
 • miniprojekt „Christmas traditions”
 • miniprojekt „Austria – kraj muzyki, pięknych krajobrazów i… pysznych tortów”
 • miniprojekt „10 państw Unii Europejskiej”

Przygotowane zostały również niezwykle interesujące i pouczające prezentacje multimedialne:

 • „Warszawa – nasza stolica”
 • „Gwara naszego regionu”
 • „Austria – kraj muzyki, pięknych krajobrazów i… pysznych tortów”
 • „10 państw Unii Europejskiej”,

które znajdują się na stronie internetowej szkoły www.sp1.kozminwlkp.pl w panelu Inicjatywy i działania.

Następnie rozpoczęto planowanie i realizację głównego projektu edukacyjnego z wykorzystaniem narzędzi TIK, który należało opublikować na platformie programu wraz z opisem jego realizacji. Ostatnim krokiem była prezentacja projektu na szkolnym Festiwalu Programu Szkoła z klasą 2.0. Nad prezentacją dorobku pracowano według planu w kilku zespołach uczniowskich. W czasie pracy korzystano z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Były to komputery z odpowiednim oprogramowaniem, skaner, drukarka, kamera, telefony komórkowe, pendrive i  projektor. Centralnym miejscem odbywającego się Festiwalu była sala gimnastyczna, udekorowana na to wydarzenie niezwykle barwnie.

Festiwal rozpoczął się piosenką wykonaną przez chór szkolny „Chodź pomaluj mój świat” oraz wierszem ukazującym bogactwo naszej ziemi. Następnie przedstawiono prezentację multimedialną na temat piękna naszej planety. Uczniowie klasy IIIa przedstawili inscenizację „Ziemia u lekarza”, która zawierała przykłady i skutki działań ludzi żyjących na naszej planecie. Z kolei uczniowie klasy IIb, w scence „Dlaczego woda niezbędna jest do życia?” przekonali nas, że woda to niezbędny element życia i że wszyscy jesteśmy za nią odpowiedzialni. Uczniowie z klasy IIa wzbogacili naszą wiedzę o powietrzu prezentując teatrzyk „Spotkanie z kurkiem na kościele” oraz wykonując piosenkę „Wietrzyku – psotniku”.

Kolejnym punktem festiwalu była, zaprezentowana przez uczniów klasy IVa,  prezentacja mody ekologicznej, wykorzystującej materiały zrobione z worków na śmieci, kapsli, taśmy klejącej, foliowych ochraniaczy szpitalnych, kubków po kawie, puszek po napojach czy makulatury. Następnie głos zabrali uczniowie aktywu bibliotecznego, którzy przedstawili wyniki ankiety „Czy nasza szkoła jest przyjazna środowisku?” oraz zaprezentowali film, w którym zamieścili odpowiedź na powyższe pytanie skierowane do p. Dyrektor Szkoły Bożeny Kulki i p. Beaty Ratajczyk-Krysiak.

Spotkanie zakończyliśmy piosenką „Wesoła wędrówka”. Dodatkowo uczniowie szkoły mogli podziwiać prace uczniów przygotowane na nasz Festiwal.

Festiwal Programu Szkoła z klasą 2.0 był wielkim przedsięwzięciem. Zaprezentowane zostały wszystkie materiały mówiące o działaniach w ramach Szkoły z klasą 2.0. Dotyczyły one Kodeksu 2.0, działań i projektów edukacyjnych. Cele, jakie sobie postawiono w związku z organizacją festiwalu, jak i realizacją programu, zostały osiągnięte. Szkoła dzięki udziałowi w programie zwiększyła intensywność korzystania z programów komputerowych, aplikacji użytkowych i Internetu na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

W programie CEO Szkoła z klasą 2.0 wzięli udział uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli: p. Dyrektor Bożeny Kulki, p. Izabeli Weichbrodt – koordynatora programu, p. Janiny Sierszuły, p. Anny Wiśniewskiej – s. Flawiany, p. Marleny Nowak, p. Marioli Szkudlarek, p. Beaty Ratajczyk – Krysiak, p. Marii Mazurowskiej.

Warto dodać, że „Jedynka” po raz kolejny, jako jedyna szkoła w naszej gminie, realizowała tak istotny i wartościowy dla uczniów projekt edukacyjny.

Chcąc zobaczyć pokaz mody ekologicznej kliknij w poniższy link

http://www.youtube.com/watch?v=z6t3pCXx7Zo&feature=youtu.be