Podziękowanie Dyrektora szkoły
19 czerwca 2020
Redaktor

Podziękowanie Dyrektora szkoły

 Egzamin ósmoklasisty już za nami. Udało się go bezpiecznie przeprowadzić. Dziękuję Uczniom za dostosowanie się do zasad bezpieczeństwa oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Dziękuję wszystkim Nauczycielom i Pracownikom szkoły za zaangażowanie podczas zdalnej edukacji oraz prac wykonanych przed i w trakcie egzaminu ósmoklasisty.

Dyrektor szkoły

Jacek Zawodny