Pożegnanie klas ósmych
27 czerwca 2020
Redaktor

Uczniowie klas ósmych żegnają Szkołę Podstawową

W piątek 26 czerwca uczniowie klasy ósmej A i ósmej B po raz ostatni przekroczyli mury koźmińskiej Jedynki.

O godzinie 13.00 na szkolnym boisku, w obecności wychowawców, dyrektora szkoły absolwenci odebrali upragnione świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Dyrektor szkoły – Jacek Zawodny skierował ciepłe słowa do abiturientów, podkreślając ogromną rolę nauki w życiu każdego człowieka oraz życzył im trafnego i przemyślanego wyboru dalszej drogi życiowej.

W imieniu ósmoklasistów głos zabrał przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Patryk Pietrowski, który w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na przemijający czas – „tak niedawno żeśmy się spotkali, a już pożegnania nadszedł czas”.

Następnie uczniowie wyróżniający się w nauce złożyli swoje podpisy w „Złotej Księdze Absolwentów”.

Ostatnim punktem spotkania były wręczone przez panie wychowawczynie świadectwa, nagrody, dyplomy oraz puchary za sukcesy edukacyjne i sportowe.

„Do zobaczenia w dorosłym życiu. Na innej drodze, na innym szklaku”.