Komunikat – DEN
12 października 2020
Redaktor

Dzień Edukacji Narodowej (14 października 2020 r.)

jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W tym dniu nie kursują autobusy szkolne.

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową.

DEN