Komunikat Rady Rodziców
1 czerwca 2021
Redaktor


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1

informuje, iż konkurs “BILET DO KINA ZA ALUMINIUM”
zostaje przełożony na początek nowego roku szkolnego 2021/2022.

Z poważaniem
Monika Nowakowska
Przewodnicząca Rady Rodziców