INFORMACJA DOTYCZĄCA PRACY SZKOŁY W DNIU 14 PAŹDZIERNIKA
11 października 2021
Redaktor

W dniu 14 października obchodzimy rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej i zgodnie z art. 74 Karty Nauczyciela jest to dzień wolny od zajęć lekcyjnych. Tego dnia szkoła zapewnia jedynie zajęcia opiekuńcze na świetlicy dla zgłoszonych wcześniej uczniów, którym rodzice i opiekunowie nie będą mieli możliwości zorganizować opieki.

15 października zajęcia odbywają się zgodnie z planem.