OGÓLNOPOLSKI KONKURS „ORZEŁ MATEMATYCZNY”
1 maja 2023
Redaktor

W dniu 20 kwietnia 2023 r. odbył się Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Matematyczny” organizowany przez firmę „Delta”. W konkursie wzięło udział 52 uczniów naszej szkoły. Konkurs rozgrywany był w czterech kategoriach wiekowych: klasa II, klasy III-IV, klasy V-VI, klasy VII-VIII. Każdy uczeń rozwiązywał test jednokrotnego wyboru składający się z 21 zadań o różnym stopniu trudności.

W  konkursie nie ma przegranych. Uczniowie uczestniczący w konkursie, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzymają dyplom uznania, a najlepsi –  tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu oraz nagrodę.

Z niecierpliwością czekamy na wyniki, które zostaną ogłoszone przez organizatorów do dnia 14 czerwca 2023 r.

Nauczyciele matematyki