INNOWACJA PEDAGOGICZNA MATHS IS COOL!
24 czerwca 2023
Redaktor

W klasie 5a przez cały rok szkolny realizowana była innowacja pedagogiczna „Maths Is Cool! – czytam, analizuję i rozwiązuję zadania z matematyki w angielskiej wersji językowej”. Uczniowie co tydzień na lekcji matematyki otrzymywali jedno zadanie tekstowe w angielskiej wersji językowej. Ich obowiązkiem było przetłumaczenie treści zadania i rozwiązanie zgodnie z treścią polecenia. Ponadto w ramach zajęć innowacyjnych uczniowie w I semestrze stworzyli zbiór najważniejszych pojęć matematycznych w formie fiszek lub słowniczka polsko-angielskiego, a w II semestrze przygotowali lapbooki polsko-angielskie o tematyce figur geometrycznych.

Nowatorstwo innowacji polegało na wykorzystaniu korelacji międzyprzedmiotowej. Głównym celem było doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem (zadania z treścią w języku angielskim), wykorzystywanie i przetwarzanie tekstów w zakresie umożliwiającym rozwiązywanie problemów matematycznych. Uczniowie posługiwali się językiem obcym w praktycznym działaniu, wzbogacali zasób słownictwa oraz mogli dokonać samooceny umiejętności językowych.

Barbara Patoka